פסקי הדין

"פסק דין" הוא כתב משפטי המונפק על ידי בית משפט, המכיל החלטה שיפוטית בנוגע לסוג מסוים של עימות או מחלוקת משפטית. פסקי דין מהווים את החלק המרכזי של החלטה של בית המשפט, והם יועדו להקביע דיני משפט, לקבוע זכויות וחובות, ולשפוט את הולם דיני הפרטים במקרים שונים.

 

צפייה בפסקי דין:

פסק דין 1

פסק דין 2

פסק דין 3

תפריט נגישות