מי אנחנו

 

 

מאור סלוצקי חוקר שריפות

חקירת שריפות ואירועי ביטוח היא תחום רחב שכולל את המחקר והניתוח של אירועי שריפה, ואת ההשפעות שלהם על מדיניות הביטוח והפיצויים. החוקרים בתחום זה עשויים לפעול במגוון תחומים ולבצע מחקרים שמטרתם הבנת המניעים לשריפות, התפשטותן, והשלטון הסביבתי בנוגע לניהול הסיכונים והנזקים.

תחומי מחקר אפשריים בחקירת שריפות ואירועי ביטוח עשויים לכלול:

  1. מניעים לשריפות: הבנת הגורמים הפיזיקליים, האנושיים והסוציו-כלכליים לשריפות, כגון השקפת כדור הארץ, פעילות אנושית, ותנאי מזג האוויר.
  2. השפעה על הסביבה: בדיקת השפעת השריפות על איכות האוויר, המים, והקרקע, והשלטון הסביבתי בקרבת האירוע.
  3. ביטוח ופיצויים: חקירת פוליסות ביטוח, ניהול הסיכונים בתחום הביטוח, ואמצעי פיצויים לנפגעים מאירועי שריפה.
  4. טכנולוגיות למניעת ולניהול שריפות: פיתוח ושדרוג של טכנולוגיות לזיהוי, ניקוי, וניהול שריפות בצורה יעילה.
  5. מדיניות ונהיגה: השפעת מדיניות והוראות ניהול הסיכונים על התנהגות הציבור והעסקים, והקשר בין האירועים לבין תחומי הניהול והפיקוח.

חוקרי השריפות והאירועים הקשורים לביטוח עשויים לפעול בתחום המדעי הסביבתי, ההנדסי, והביטוח. יחד עם זאת, הם עשויים לעבוד בהתמקדות גם במידע מנהלי, חברתי, וכלכלי, ולשתף פעולה עם מגוון צוותים מקצועיים.

תפריט נגישות